I. Informatii despre BEST CREDIT INVEST IFN S.A.

Cine suntem?

BEST CREDIT INVEST IFN S.A. este o institutie financiara nebancara autorizata de Banca Nationala a Romaniei, specializata in acordarea de credite de consum persoanelor fizice,fara emitere de carduri de credit, cu sediul  social in Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/555/2014, avand CUI 33697126, capital social subscris si varsat 900.000 lei, inregistrata ca institutie financiara nebancara,inscrisa la BNR in Registrul General sub nr. RG-PJR-39-110291/27.11.2014 si in Registrul Special sub nr. RS-PJR-39-110080/16.02.2018.

BEST CREDIT INVEST IFN S.A. se afla sub supravegherea si controlul:

(i) BANCII NATIONALE A ROMANIEI ( str. Lipscani, nr. 25, sector 3, Bucuresti, tel. (serviciul de informare publica) – 021/313.04.10 sau 021/315.27.50, e-mail info@bnr.ro );

ii) AUTORITATII NATIONALE PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR (b-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucuresti, e-mail office@anpc.ro).

II. Politica de protectie a datelor personale

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin  Regulamentul UE 679/2016, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caaracter personal si a protectiei acestor date, pentru noi, S.C. BEST CREDIT INVEST IFN SA , protecția datelor dumneavoastră personale are o importanță primordială. Prin urmare, am dori să  sa vă informăm cu privire la motivele, scopurile, perioadele și în ce mod sunt procesate datele dumneavoastră personale, atunci când vizitați site-ul nostru web – www.bestcreditifn.ro și solicitați un credit. Regulamentul general nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică pe teritoriul UE, inclusiv România, începând cu data de 25 mai 2018 si vă oferă drepturi sporite de protecție a datelor, cărora le corespund și obligații mai detaliate. Mai multe detalii despre aceste situatii le gasiti in prezenta politică de protecție a datelor personale (Politica).

Prezenta politică de protecție a datelor personale explică și reglementează:

 • cum și când colectăm datele dumneavoastră personale și ce informații colectăm;
 • cum și de ce folosim datele dumneavoastră personale; și
 • drepturile dumneavoastră de a vă controla datele personale.

Citiți cu atenție această politică de protecție a datelor cu caracter personal. Prin accesarea și folosirea site-ului și a serviciilor noastre, confirmați că ați avut oportunitatea adecvată sa cititi prezenta Politică, că ați înțeles-o și că sunteți de acord să o respectați. Dacă nu, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea site-ului nostru și a serviciilor oferite de noi.

 

1. Câțiva termeni pentru o mai bună înțelegere a acestei politici

 Intelesul notiunii de „date cu caracter personal”: inseamna orice  informaţii referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Intelesul notiunii de “prelucrare”: inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

2. Ce date cu caracter personal prelucram?

a) date de identificare a persoanei fizice

 • datele cuprinse în actul de identitate, inclusiv o copie a acestuia: nume, prenume, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa, codul numeric personal, serie/numar act de identitate/pasaport  in cazul persoanelor nerezidente, imaginea
 • date de contact: numărul de telefon fix/mobil, e-mail
 • situatia familiala: date de stare civila, date privind membrii familiei
 • sexul, data si locul nasterii, cetatenia
 • semnatura
 • numarul dosarului de pensie
 • profesie, loc de munca, formare-profesionala, diplome-studii
 • functia publica detinuta (daca este cazul)
 • situatia economica si financiara, sursa fondurilor/veniturilor, date privind bunurile detinute
 • date bancare (de exemplu, date privind contul bancar, numarul cardului de credit, transferurile de bani, activele, istoricul creditelor, datoriile si cheltuielile);
 • date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie)

b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari:

 • cuprind date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului)
 • date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului,
 • informatii legate de calitatea de girant sau codebitor.

Datele pe care le utilizam despre dvs. cu scopul de a va verifica pot fi furnizate direct de dvs. sau pot fi obtinute din urmatoarele surse:

 • publicatii/baze de date puse la dispozitie de autoritatile oficiale (de exemplu, Monitorul Oficial, ANAF, Centrala Riscului de Credit);
 • terti, cum ar fi, birourile de credit si agentiile de prevenire a fraudei sau brokerii de date, in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal;
 • site-uri web/pagini de social media (medii sociale) care contin informatii facute publice de dvs. (de exemplu, propriul site web sau pagina de social media);
 • baze de date publicate sau puse la dispozitie de terti.

3. In ce scopuri prelucram datele?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • oferirea de servicii financiar bancare (incluzand dar nelimitandu-se la: identificarea dvs. si pentru efectuarea verificarilor preliminare si periodice respective, fie pe cale electronica, fie manuala, inclusiv pentru serviciile furnizate pe baza luarii automate a deciziilor, in legatura cu creditul pe care solicitat, solvabilitatea dvs. si o evaluare preliminara a riscului pentru BEST CREDIT INVEST IFN S.A sau, respectiv, pentru finantare, in ceea ce priveste efectuarea demersurilor preliminare pentru incheierea contractului de credit, incheierea contractului de credit, precum si cu executarea/derularea contractului de credit cu mine, pentru sau in legatura cu analiza indatorarii dvs. sau in scopul colectarii, eventualei incheieri si executari a altor contracte incheiate cu BEST CREDIT INVEST IFN S.A in legatura cu posibila furnizare a altor servicii financiare, pentru prevenirea spalarii banilor si prevenirii fraudelor);
 •  intocmirea rapoartelor de credit (incluzand dar nelimitandu-se la: raportarea si prognoza interna a nevoilor BEST CREDIT INVEST IFN S.A, pentru construirea si dezvoltarea sistemului de management al riscului al BEST CREDIT INVEST IFN S.A, inclusiv pentru autoinstruirea software-ului specializat de evaluare a riscurilor detinut de BEST CREDIT INVEST IFN S.A – este valabil si in cazul in care nu se incheie un contract de credit);
 • prelucrarea in sisteme de tipul Biroului de Credit;
 • colectare debite/recuperare creante, servicii de asigurari si reasigurari;
 •  reclama, marketing si publicitate (incluzand dar nelimitandu-se la: trimiterea de scrisori cu continut publicitar si promotional, publicitate prin SMS si e-mail, inclusiv cele legate de oferta altor produse financiare sau combinate furnizate de BEST CREDIT INVEST IFN S.A – este valabil si in cazul in care  nu se incheie un contract de credit), deoarece datele colectate sunt relevante si nu depasesc scopurile pentru care sunt prelucrate si nu vor fi supuse unei prelucrari ulterioare intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri,
 • supravegherea spatiilor si/sau bunurilor private/publice;
 • realizarea obiectului de activitate al BEST CREDIT INVEST IFN S.A (cod CAEN 6492 – Alte activitati de creditare: acordarea de credite de consum fara emitere de carduri de credit);
 •  analize statistice.
 • Respectarea obligatiilor legale si de reglementare (cum ar fi prevenirea spalarii banilor si finantarea terorismului, respectarea legislatiei referitoare la sanctiuni si embargouri).

BEST CREDIT INVEST IFN S.A nu va prelucra date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila in vigoare.

4. Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare, BEST CREDIT INVEST IFN S.A poate transmite o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal catre urmatorii destinatari:

 • solicitantul de credit;
 • reprezentantii legali ai Solicitantului de credit;
 • angajati ai BEST CREDIT INVEST IFN S.A;
 • actionari;
 • alte companii/entitati din acelasi grup din care face parte BEST CREDIT INVEST IFN S.A;
 • imputernicitii BEST CREDIT INVEST IFN S.A, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza date personale in numele BEST CREDIT INVEST IFN S.A
 • agentii de colectare a debitelor sau de recuperare a creantelor;
 • angajatorul sau potentialul angajator al solicitantului de credit;
 • institutii publice de supraveghere a activitatii bancare (de exemplu: Banca Nationala a Romaniei, Consiliul Concurentei);
 • autoritati publice (de exemplu: Ministerul Finantelor, Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor);
 • unor entitati organizate ca Birouri de Credit (Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit), societatilor de compensare/decontare sau oricaror alte persoane/entitati cu care Banca va încheia conventii de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legii pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • executori judecatoresti, notari publici, consultanti externi care acorda asistenta BEST CREDIT INVEST IFN S.A  in exercitarea si apararea drepturilor in fata instantelor judecatoresti;
 • organe judiciare din Romania si din alte tari (de exemplu: instante judecatoresti, instante arbitrale, parchete);
 • institutii finaciar-bancare din Romania si din alte tari;
 • institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica;
 • entitati catre care BEST CREDIT INVEST IFN S.A a externalizat servicii financiar-bancare;
 • furnizorii de servicii: servicii IT, arhivare, curierat, audit, procesare plati bancare, evaluatori, societati de asigurare.

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate tertilor, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Datele cu caracter personale vor fi prelucrate numai de catre angajatii autorizati ai BEST CREDIT INVEST IFN S.A si de catre persoanele fizice si/sau juridice care au calitatea de “operatori de date” in sensul prevazut de dispozitiile legale aplicabile.

5. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre BEST CREDIT INVEST IFN S.A.?

In cazul unui refuz din partea dvs. de a furniza datele cu caracter personal, BEST CREDIT INVEST IFN S.A nu va putea efectua verificarea preliminara a solvabilitatii dvs. in vederea posibilei incheieri cu BEST CREDIT INVEST IFN S.A a unui contract de credit si vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea mea in legatura cu noutatile si ofertele BEST CREDIT INVEST IFN S.A.. Am luat la cunostinta ca pot solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

6. Se pot transmite datele in afara tarii?

Datele pot fi transferate in strainatate catre state din cadrul Uniunii Europene care asigura un nivel adecvat al prelucrarii datelor. BEST CREDIT INVEST IFN S.A efectueaza o evaluare prealabila adecvata în selectarea furnizorilor de servicii si impune acestora masuri de securitate, tehnice si organizatorice adecvate în vederea protejarii datelor cu caracter personal si pentru a prelucra datele cu caracter personal.

7. Cat timp sunt prelucrate datele?

BEST CREDIT INVEST IFN S.A va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le-ati furnizat in scopurile mentionate mai sus, pe toata perioada necesara realizarii acestora, daca nu va opuneti si, ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

8. Care este temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal?

 Temeiul legal al prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal este dupa cum urmeaza:

a) incheierea si executarea contractului de credit sau a altui contract de furnizare servicii de catre BEST CREDIT INVEST IFN S.A.;

b) interesul legitim al BEST CREDIT INVEST IFN S.A. de a furniza informatii actualizate despre produsele si serviciile sale prezente si viitoare;

c) consimtamantul dvs. expres – pentru prelucrarile unde acesta este solicitat;

d)indeplinirea obligatiilor BEST CREDIT INVEST IFN S.A. impuse de lege – in conformitate cu legislatia aplicabila, obligatia BEST CREDIT INVEST IFN S.A. de a pastra o copie a actului dvs. de identitate, sa trimita datele mele catre autoritatile publice si sa efectueze orice forma statutara de prelucrare.

9. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

(a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si conditiile in care acestea pot fi exercitate.

(b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre aceasta, precum și informații cu privire la modul în care aceste date sunt prelucrate.

(c) Dreptul de rectificare a datelor: inseamna dreptul de a cere corectarea datelor aflate în posesia S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. și prelucrate de către aceasta daca sunt incomplete, inexacte ori s-au modificat de la dată colectării.

(d) Dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat: inseamna dreptul de a cere stergerea datelor dvs. personale dacă nu mai este necesar pentru BEST CREDIT INVEST IFN S.A. sa le păstreze sau sa le utilizeze sau atunci când doresc să retrag consimțământul pe care l-am acordat anterior prelucrării unor date, dacă datele au fost prelucrate ilegal sau dacă considerati că interesul legitim al prelucrării datelor dvs. personale nu este justificat. 

(e) Dreptul la restricționarea prelucrării: inseamna dreptul de a cere restricționarea prelucrarii datelor dvs. atunci când considerati că acestea sunt inexacte, atunci cand considerati că prelucrarea datelor dvs. nu este legală, dar nu doriti ca datele cu caracter personal să fie șterse și solicitati restricționarea utilizării acestora pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, precum și pe perioada exercitării dreptului dvs. de a vă opune prelucrării atunci când considerati nejustificat interesul legitim considerat de către BEST CREDIT INVEST IFN S.A.;

(f) Dreptul la portabilitatea datelor: inseamna dreptul ca BEST CREDIT INVEST IFN S.A. să furnizeze datele dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și care poate fi transmis, de exemplu, unei alte instituții financiare. Acest lucru se aplică cu condiția ca prelucrarea datelor particulare se bazează pe acordul dvs. sau se referă la încheierea și executarea unui contract de credit și prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

g) Dreptul la opoziție: înseamnă dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim al BEST CREDIT INVEST IFN S.A. atunci când considerati că această prelucrare aduce prejudicii intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau atunci când prelucrarea datelor dvs. are drept scop marketingul direct.

h) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv profilare: înseamnă dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, inclusiv crearea de profiluri, în scopul prevenirii fraudelor, ofertei de produse noi și în scopuri de marketing, și care produce efecte juridice cu privire la interesele, drepturile și libertățile dvs. In cazul in care nu sunteti mulțumit de decizia anunțată, aveti dreptul să solicitati si sa obtineti interventia umana, prin revizuirea deciziei de către un expert de credit al S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A., care deține competențele relevante.

(i) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ca urmare a încălcarii drepturilor pe care le dețineti.

Autoritatea de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal are urmatoarele date de contact: Mun. Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, telefon: telefon: 004-021/312.12.75, fax 004-021/314.34.62, adresa de email: office@anpc.ro., website: www.dataprotection.ro.

Va puteti  exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. cu sediul social in Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter, judet Valcea sau prin e-mail: dpo@bestcreditifn.ro, in care se vor mentiona datele dvs. personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita interventia.

III.  Informare referitoare la  prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit

1. Datele de identificare ale operatorilor

 S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A., cu sediul  social in Ramnicu Valcea, str. Carol I, nr. 14, parter judet Valcea si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumnevoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil, si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata a Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A.si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasuararea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. prelucreaza informatiile indicate la punct (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentinat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

a) Date de identificare ale pesoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul pesoanelor nerezidente;

b) Date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului;

c) Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intraziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului;

d) Date referitoare la eventimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e) Date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

f) Date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

g) Numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti;

5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu carcater personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Nota: S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la  timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor – motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitatea: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditului), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din raportul de credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu pot fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatiilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

Am luat la cunostinta ca BEST CREDIT INVEST IFN S.A. poate utiliza procese de decizii individuale automatizate incluzand profilare pentru evaluarea capacitatii mele de a accesa un credit si ca am dreptul de a solicita ca aplicatia mea sa fie evaluata manual, prin intermediul unei cereri scrise adresata BEST CREDIT INVEST IFN S.A., prin posta, prin email la adresa dpo@bestcreditifn.ro sau depusa personal la adresa indicata la punctul 1. de mai sus.  

9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute in Regulament, astfel:

a. Dreptul de acces la date se poate exercita:

– Printr-o solicitare scrisa, semnata, prin posta la Biroul de Credit la adresa: “Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203 sau,

– Prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau

– Personal sau pe cale electronic, la participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis la Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. in analiza cererii de credit:

b. Dreptul de rectificare a datelor

c. Dreptul de stergere a datelor,

d. Dreptul la restrictionare datelor,

e. Dreptul de a se opune prelucrarii,

pot fi exercitate:

– Prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit(www.birouldecredit.ro), sau

– Personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.

f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată fără intervenție umană, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dvs., inclusiv crearea de profiluri și care produce efecte juridice cu privire la interesele, drepturile și libertățile dvs. In cazul in care nu sunteti mulțumit de decizia anunțată, aveti dreptul să solicitati si sa obtineti interventia umana, prin revizuirea deciziei de către un expert de credit al S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A., care deține competențele relevante si sa va exprimati punctul de vedere.

g. Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

Pentru BEST CREDIT INVEST IFN S.A. – dpo@bestcreditifn.ro

Pentru Biroul de Credit – adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

IV. Cookies

În mod automat site-ul nostru stochează informații de tip cookie. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea dumneavoastră pe site (pagini vizitate, data şi ora de vizitare). Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim. Fiecare browser acceptă implicit “cookies”. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea de Cookie-uri, puteți să schimbați configurația browserului Dvs. să nu accepte Cookie-uri.

Când vizitaţi site-urile și serviciile BEST CREDIT INVEST IFN S.A., putem colecta informaţii despre software-ul şi tehnologia pe care o utilizaţi. De exemplu, atunci când vizitaţi unul dintre site-urile noastre, vom păstra adresa dvs. de IP, în scopul de a şti unde să trimitem informaţiile pe care le-aţi solicitat. Adresa dvs. de IP este adesea asociată cu locaţia dumneavoastră fizică, cu furnizorul dvs. de Internet, locul de muncă, etc. Următoarele informaţii sunt stocate atunci când vizitaţi site-urile noastre: Adresele IP, tipul sistemului de operare, timpul şi durata vizitei dvs., paginile pe care le-ați vizualizat și tipul dvs de browser.

În nici un caz nu asociem informaţiile pe care le păstrăm cu alte informaţii, care pot duce la aflarea identităţii dumneavoastră. Am putea analiza informaţiile de pe serverele noastre pentru a îmbunătăţi site-urile şi pentru a personaliza fiecare dintre ele conform cu necesitățile utilizatorilor noştri. Când vizitaţi unul dintre site-urile noastre sau când folosiți unul din serviciile noastre, putem plasa un fişier text, de asemenea, cunoscut sub denumirea de cookie în directorul browser-ului dvs., pe hard-drive-ul computerului dvs. Cookies sunt informaţii pe care site-ul le trimite computer-ului dvs. atunci când vizualizaţi site-ul. Această informaţie permite site-ului să-şi amintească informaţii importante cu privire la preferinţele dumneavoastră şi să vă îmbunătăţească experienţa pe site.

Putem folosi, de asemenea, cookies pentru a contoriza numărul total de vizite pe un anumit serviciu sau site. Putem folosi aceste informaţii în formă sintetizată pentru a afla ce le place utilizatorilor noştri şi cum să ne facem site-urile mai bune şi mai convenabile pentru dvs. Puteţi alege să fiți notificat de fiecare dată când un site trimite un cookie către calculatorul dumneavoastră sau puteţi alege să dezactivaţi toate cookies. Puteţi face acest lucru, în setările browser-ului dumneavoastră. Fiecare browser este diferit, trebuie să căutați în meniul “Ajutor” al browser-ului pentru a găsi modalitatea corespunzătoare de modificare a acestor setări. Dacă dezactivați complet cookies, nu veți avea acces la multe caracteristici, care fac șederea dvs. eficientă pe site-urile noastre. Unele servicii este posibil să nu funcționeze corespunzător.

Site-urile noastre şi unele din serviciile noastre pot utiliza, de asemenea, fragmente de cod, cunoscute sub numele de “web beacons” sau “fișiere GIF transparente” pentru a colecta date sintetizate, precum numărul de vizualizări ale paginii, numărul de oferte promoţionale vizualizate, etc”.

V. Copyright

BEST CREDIT INVEST IFN S.A.  deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-ului www.bestcreditifn.ro, precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului BEST CREDIT INVEST IFN S.A., sub sancțiunile prevăzute de lege.

VI. Clauze finale

Completarea informatiilor solicitate in cadrul acestei aplicatii nu da nastere nici unei obligatii in sarcina BEST CREDIT INVEST IFN S.A., in sensul de acordare a creditului solicitantului de credit. Oferta de creditare generata in cadrul aplicatiei are in vedere faptul ca solicitantul de credit (titularul datelor personale) este beneficiarul real al acestuia. BEST CREDIT INVEST IFN S.A.,  isi rezerva dreptul de a refuza creditul solicitat/de a inceta relatiile cu solicitantul de credit in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de catre solicitantul de credit. Solicitantul de credit trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani.

Acordarea creditului se va face numai dupa verificarea indeplinirii conditiilor ce vor fi comunicate pe parcursul derularii aplicatiei de credit.