BEST CREDIT INVEST IFN S.A. ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile
și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale,
inclusiv:
-partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor
de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
-folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;
-verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces
la informații;
-transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

Societatea execută periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor
disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicaţii.
BEST CREDIT INVEST IFN S.A. a conceput sistemul de telecomunicaţii astfel încât datele cu
caracter personal să nu poată fi interceptate sau transmise de oriunde. Prin sistemele de telecomunicaţii
se transmit numai datele cu caracter personal strict necesare.